Calea Severinului nr. 103, Craiova

Obiect Activitate

Transporturi urbane,
suburbane si metropolitane
de calatori

Program Transport

Luni-Vineri: 5:30-21:30
Sambata-Duminica: 6:00-21:30

Contactati-ne

office@rat-craiova.ro

Anunt Important

Data Publicarii:


Începând cu data de 01 aprilie 2023, potrivit HCL nr. 115/15.03.2023, următoarele categorii de persoane beneficiază de facilităţi pe mijloacele de transport în comun ale R.A.T SRL, astfel:
a) pensionarii cu domiciliul în municipiul Craiova care au un venit net din pensie de până la 1.750 lei/lună beneficiază de gratuitate la abonamentul pentru transportul în comun asigurat de R.A.T. SRL Craiova;
b) pensionarii cu domiciliul în municipiul Craiova şi care au un venit net din pensie de peste 1.750 lei/lună beneficiază de reducerea cu 50% a preţului abonamentului pentru transportul în comun asigurat de R.A.T. SRL Craiova.
De la facilităţile prezentate la lit a si b fac excepţie pensionarii care beneficiază de gratuitate prin efectul legilor speciale care reglementează fiecare categorie socio-profesională.
Beneficiarii gratutităților prevăzuți anterior vor putea călători cu mijloacele de transport în comun în baza documentelor de călătorie, eliberate de R.A.T. SRL Craiova, pe baza actului de identitate şi a cuponului de pensie din luna anterioară celei pentru care se solicită abonamentul.

*** ABONAMENTELE DEJA EMISE CARE NU SE MAI ÎNCADREAZĂ ÎN SITUAȚIILE PREVĂZUTE LA LITERELE A ȘI B ÎȘI PIERD VALABILITATEA, IAR BENEFICIARII ACESTORA SUNT OBLIGAȚI SĂ LE PREDEA LA ORICARE TONETĂ APARȚINÂND R.A.T. SRL